Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

· Comencen les obres de restauració (30/11/05)

14-07-2010:CAM - Consorci de l'Estany - A principis de desembre s’inicien les obres de creació de noves llacunes a Can Morgat i als Amaradors-Lió i la restauració a la zona d’arribada del camp de regates.
000010.jpg

Zona d'arribada del camp de regates (Mas Herbeig). Foto: Consorci de l'Estany

Una de les accions més importants del projecte Life Natura és el projecte de “Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles”, que s’executarà el mes de desembre d’enguany fins a l’abril de 2006. Per aquest projecte es compta amb una inversió total de 99.487,33 €, dels quals 29.740,61 €  es destinaran a la creació de llacunes i recuperació de boscos de ribera al pla de Can Morgat, 22.275,99 € per l’acondicionament de l’entorn de la font de Can Morgat i un camí pedestre que permeti la visita a les noves llacunes, 28.983,19 € per la creació de noves llacunes al sector dels Amaradors al nord de l’Estany, i els 18.487,54 € restants es destinaran en la recuperació de prats humits mediterranis a l’entorn de les grades permanents del camp de regates (Mas Herbeig).

A Can Morgat:

En aquest sector es preveu la creació de dues llacunes (Can Morgat Sud i Nord), la naturalització dels marges de la riera de Can Morgat amb la potenciació del bosc de ribera en galeria, la reconversió de part dels camps de conreu restants en prats dalladors i cultius d’agricultura ecològica, i la senyalització d’un itinerari de natura amb l’instal·lació d’un aguait a les basses de nova creació.

Aquestes llacunes s’alimentaran a partir de les aigües d’escorrentia i sorgents de pous artesians que recull la riera de Can Morgat. En cap cas es modificarà el traçat de la riera.
Amb aquesta proposta es vol potenciar les zones de cria, refugi i alimentació de nombroses espècies d’amfibis (la majoria de les quals apareixen als annexes de la Directiva Hàbitats 92/43/CE) i rèptils que cerquen la proximitat de l’aigua; així com dels ocells hibernants que visiten l’espai. A la riera de Can Morgat es recuperarà la vegetació autòctona dels marges i es reconduiran els accessos que circulen pel llit fluvial per tal de potenciar les últimes poblacions autòctones de peixos de l’Estany.
I es recuperarà una zona més d’ús públic per a l’esbarjo i per gaudir de la natura, a través d’unes instal·lacions i l’acondicionament d’un camí pedestre. Tot per tal de compatibilitzar la conservació de la natura amb la seva observació i visita.

Als Amaradors-Lió:

En aquest sector el projecte preveu la creació d’una llacuna (llacuna d’Amaradors), que s’alimentarà a través de les aigües sorgents de l’Estanyol de Ca N’Ordis i l’antic estanyol de Lió, que recull la riera de Lió. També preveu la configuració d’una petita mota de terres que permetrà millorar la retenció d’aquestes aigües.

Amb aquesta actuació es recuperaran i potenciaran hàbitats d’interès comunitari alhora que es procedirà a l’eradicació de plantes exòtiques (Prunus cerasifera  i Pyracantha sp.) molt presents al sector; així com també es potenciaran els ambients per amfibis i rèptils.

Al Mas Herbeig:

Es preveu restaurar els terrenys ocupats per les infraestructures temporals del Campionat del Mon de Rem Banyoles 2004. També es pretén integrar la mota, que conté les graderies permanents, amb la morfologia del terreny; potenciar el mosaic compost per els boscos autòctons de ribera i les comunitats de prats; i, minimitzar l’impacte visual i sonor degut a la proximitat a la carretera comarcal 150a, a través de la implantació d’una mota de terra vegetada.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life