Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

A Catalunya, el 12% de les espècies exòtiques es consideren espècies invasores

12-06-2023:CPM -

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca. Alimentació i Medi Natural ha impulsat un dels projectes de recerca més complets i exhaustius que s’han dut mai a terme sobre el caràcter invasor de les nostres espècies exòtiques.

 

La iniciativa coordinada pel CREAF ha permès catalogar la llista d’espècies exòtiques de Catalunya en funció del seu estatus invasor, i ha generat una amplíssima base de dades que resultarà indispensable per a la gestió de les espècies exòtiques en els espais protegits.

 

 El director general del Medi Natural i Biodiversitat, Josep Escorihuela, el cap del Servei de Biodiversitat, Jordi Ruiz, i els investigadors del CREAF Joan Pino i Jara Andreu han presentat aquest matí el llistat de les espècies exòtiques de Catalunya i els primers resultats del projecte EXOCAT.

El projecte de recerca EXOCAT ha estat impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i està sent coordinat pel CREAF amb la participació de multitud d’experts i entitats. La primera fase del projecte ha permès obtenir, per primer cop, una llista exhaustiva de les espècies exòtiques de Catalunya, les quals han estat classificades segons el seu estatus invasiu.

De les 939 espècies exòtiques identificades, la major part (el 40%) són espècies que no formen poblacions estables, però ja coneixem 110 espècies (el 12% del total d’exòtiques) que han aconseguit expandir-se de manera àmplia pel territori i reben la consideració d’espècies invasives. D’altra banda, un 18% de les espècies exòtiques sí que han arribat a fer poblacions estables, però encara no han iniciat un procés d’expansió perquè puguem considerar-les invasives. De la resta d’espècies (el 31%), només sabem que han estat introduïdes en el medi natural, però actualment desconeixem el seu estatus real i algunes podrien tenir un gran potencial invasiu.

El pes que tenen les espècies exòtiques en la nostra fauna i la nostra flora és molt diferent segons el tipus d’organisme que considerem. El 65% de les espècies exòtiques presents a Catalunya són plantes, els ocells en representen el 16% i la resta de grups es reparteixen el 19% que queda. El percentatge d’invasives varia molt d’uns grups a uns altres. Mentre que en el cas de les plantes la major part són espècies no establertes en el nostre territori i només un 11% es consideren invasives, en el cas dels peixos continentals, més de la meitat es consideren actualment invasius. Això és important, perquè els peixos exòtics competeixen sovint amb espècies vulnerables o endèmiques, i això fa que algunes d’aquestes espècies hagin estat declarades en perill d’extinció.

Les regions metropolitanes i les zones litorals són les que concentren més quantitat d’espècies exòtiques

La definició d’espècie exòtica mateixa implica que totes han estat transportades de un lloc a un altre pels humans, sigui de manera voluntària o involuntària. En el cas de les regions metropolitanes i litorals, estem parlant d’un territori molt densament poblat i amb una gran tradició comercial, la qual cosa fa que el moviments d’espècies sigui molt intens i continu. A més, el clima del litoral, suau i benèvol, ofereix molts oportunitats perquè s’hi instal·lin diferents formes de vida.

El transport i la introducció d’espècies exòtiques en el nostre territori es duu a terme des de temps molt antics: cal recordar que espècies tan familiars com el castanyer, la figuera o la rata són, en realitat, espècies introduïdes des de fa segles, i fins i tot mil·lennis. El problema apareix quan algunes d’aquestes espècies són capaces de reproduir-se i d’expandir-se de manera molt ràpida pel nou territori, i esdevenen espècies invasives. Des d’un punt de vista ecològic, la competència d’aquestes espècies invasives pels recursos que ofereix el medi pot reduir o desplaçar les poblacions de les espècies autòctones més sensibles. I, des d’un punt de vista econòmic, moltes d’aquestes espècies invasives són capaces de causar danys considerables de tota mena, ja sigui per pèrdues directes en diferents sectors econòmics, com ara l’agricultura, la pesca o la navegació, o pels costos indirectes derivats de la seva gestió.

EXOCAT serà una eina clau per millorar les estratègies de prevenció i control de les invasions biològiques a Catalunya

La llista de les espècies exòtiques a Catalunya és el primer resultat de EXOCAT. Aquest és el punt de partida d’un projecte que té com a objectiu conèixer l’estat d’invasió de Catalunya. A partir de aquí, s’està desenvolupant i implementant el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya. Aquest sistema serà una eina clau per avaluar el risc d’invasió de les espècies exòtiques, i identificar així els esforços de prevenció i control més adients. Per això, s’han recollit la majoria de les dades disponibles sobre la distribució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió d’aquestes espècies en el nostre territori, i la informació recopilada ha estat revisada pels principals experts del país en aquest tema.

El Departament d’Agricultura treballa en les estratègies de gestió control i eradicació de les espècies invasores

Aquest treball és una de les actuacions que està duent a terme el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  per tal d'orientar prioritats d'intervenció sobre espècies, espais d'actuació i opcions de gestió més adients. Cal recordar que les espècies invasores són un problema  ecològic de primera magnitud i generen grans pèrdues econòmiques.

La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat  actua en la lluita contra espècies invasores en dos fronts. El primer, treballant en la seva prevenció, precisament EXOCAT entra dins d’aquesta línia perquè conèixer quines són les espècies invasores i les problemàtiques que originen, és una eina potent i bàsica per poder-les controlar i eradicar. El segon front d’actuació del Departament és la lluita contra la tinença, circulació i alliberament de les espècies invasores.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life