http://www.consorcidelestany.org/index.php?aeoela-caixaae-la-diputacia-de-girona-i-el-consorci-de-laeestany-preserven-i-restauren-habitats-i-espacies-a-laeestany-de-banyoles

Notícies

“la Caixa”, la Diputació de Girona i el Consorci de l’Estany preserven i restauren hàbitats i espècies a l’estany de Banyoles

02-09-2010:CPM -

Està previst realitzar un total de set actuacions al voltant de l’estany de Banyoles, espai natural protegit i de gran valor natural, amb l’objectiu de millorar el seu estat ecològic i el de les espècies amenaçades que hi viuen.


Banyoles, 30 d’agost de 2010

El projecte per a la preservació i restauració dels hàbitats i espècies d’interès especial a l’estany de Banyoles preveu set actuacions amb l’objectiu de conservar i millorar els hàbitats de l’entorn de l’estany. Gràcies a la col•laboració de la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”, aquest estiu s’han pogut iniciar aquests treballs, els quals es desenvoluparan al llarg del 2010 en terrenys públics o finques custodiades pel consorci, i inclosos dins l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i Porqueres. El pressupost total és de 95.126,48 €, dels quals l’entitat financera n’aporta un 68%.

Descripció de les actuacions

  1. Eliminació de flora exòtica invasora amb l’objectiu de millorar l’estructura i composició dels boscos de ribera i els prats de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles i del pla dels estanyols. En concret, s’actuarà sobre espècies herbàcies com l’Aster pilosus, una planta americana que a causa del seu ràpid creixement impossibilita el bon desenvolupament de la vegetació dels prats de l’entorn. També s’eliminaran espècies exòtiques arbustives com el piracant
  2. Restauració del bosc de ribera a la riera Castellana, en una finca propietat del Consorci de l’Estany. L’objectiu és la millora estructural i l’increment en superfície d’aquest hàbitat per tal d’ampliar la xarxa connectora forestal entre l’estany i els vessants de ponent.
  3. Millorar el sistema d’ancoratge a terra del camp de regates de l’estany, per tal de no danyar la vegetació aquàtica, i fer més compatible i sostenible el desenvolupament de l’activitat esportiva de rem amb la conservació de l’espai natural.
  4. Desgastar les poblacions de tortugues exòtiques, principalment tortuga de florida (Trachemys scripta), a través de captures a l’estany, estanyols i llacunes. Es pretén disminuir el nombre d’exemplars amb la col•locació de trampes i així disminuir la competència que existeix entre aquestes espècies foranes i les espècies autòctones (Emys orbicularis i Mauremys leprosa).
  5. Col•locació de diverses plataformes d’insolació a l’Estany i estanyols, com a punts d’insolació per a les poblacions de tortugues autòctones. Aquestes plataformes són punts vitals per al bon desenvolupament de l’activitat diària de les tortugues, les quals necessiten insolar-se moltes hores durant el període anual d’activitat.
  6. Construcció d’un sistema de trampes per a la captura de cranc americà (Procambarus clarki), amb l’objectiu de desgastar les poblacions d’aquest decàpode exòtic, el qual afecta greument les poblacions d’amfibis propis de l’Estany.
  7. Finalment, es posarà a punt un laboratori de cria en captivitat de nàiades (musclo o bivalva d’aigua dolça), un grup d’animals invertebrats de l’Estany i dels seus recs i rieres properes en perill d’extinció. Les espècies presents a l’Estany són Unio elongatulus i Potomida littoralis.

Gran part de les actuacions previstes les portaran a terme persones en risc d’exclusió social del centre de treball el COIET Pla de l’Estany, centre que vetlla per la integració social i laboral de persones disminuïdes psíquiques. En concret, realitzaran tasques de control de la vegetació, la col•locació de les trampes per a tortugues i pel cranc de riu, i la construcció de plataformes d’insolació per les tortugues, entre d’altres.

Aquestes actuacions han estat planificades com a mesures complementàries i, per sumar esforços, juntament amb un altre projecte que el Consorci de l’Estany està duent a terme: el Projecte Estany, que amb un ajut de la Unió Europea a través dels fons LIFE + Natura permetrà també la recuperació de la biodiversitat de l’Estany a través del control de les espècies exòtiques invasores.