Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

El Govern aprova el Reial Decret que regula el catàleg d'espècies exòtiques invasores i el llistat d'espècies amb potencial invasor

09-06-2023:CPM -

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les amenaces més importants per a la conservació de la biodiversitat i és causa d'importants danys a la producció agrícola, ramadera i forestal

El catàleg recull les espècies que presenten una major gravetat per a les espècies autòctones, els ecosistemes o l'agronomia, i estableix les mesures per prevenir la seva introducció, i per al seu control i possible eradicació.

El Consell de Ministres ha aprovat avui 11/11/2011 un Reial decret pel qual es regula el llistat i Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. Es tracta d'una de les contribucions més importants realitzades des del punt de vista normatiu, en desplegament de la Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, per a la mitigació d'una de les principals causes de pèrdua de diversitat biològica, que genera importants perjudicis sobre els aprofitaments econòmics desenvolupats en el medi natural.

Entre les mesures més destacades que estableix el Reial decret hi ha la prohibició d'introduir i de realitzar actuacions de foment de les espècies incloses en el llistat i catàleg, així com la impossibilitat de posseir, transportar i comerciar les espècies del catàleg.
 
Per a la seva aplicació, es promou la creació d'un registre oficial amb informació sobre l'estat de les poblacions d'espècies exòtiques, la posada en marxa d'anàlisi de riscos sobre espècies que puguin proposar-se per formar part del llistat i catàleg o que s'utilitzin per a actuacions de restauració ambiental, la creació d'una xarxa d'alerta primerenca per a la vigilància d'espècies exòtiques invasores o el desenvolupament d'estratègies de lluita contra les espècies exòtiques invasores.

Per a l'elaboració d'aquest Reial decret s'ha desenvolupat un ampli procés de consulta i participació, tant a les administracions estatals i autonòmiques involucrades com a les organitzacions representants dels ciutadans potencialment interessats. Així, s'han rebut suggeriments i propostes de sectors productius, federacions esportives, organitzacions agràries i conservacionistes, així com d'experts científics i gestors.

Les espècies exòtiques invasores són aquelles introduïdes fora de la seva àrea de distribució natural per l'acció directa o indirecta de l'home i que, gràcies al seu assentament i expansió, produeixen efectes negatius sobre els ecosistemes o hàbitats naturals i seminaturals.
 
A causa que les espècies exòtiques invasores tenen major capacitat adaptativa i millor habilitat competitiva i depredadora, o per la possible contaminació genètica, cal dur a terme mesures destinades a reduir el risc que generen sobre les espècies autòctones. A més, s'ha demostrat que produeixen pèrdues econòmiques molt importants a la producció agrícola, ramadera i forestal, o fins i tot a la salut pública.

De fet, diferents convenis i acords internacionals, així com la pròpia Unió Europea, reconeixen l'expansió d'espècies exòtiques com una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat i recomanen als països l'adopció de mesures per evitar la seva introducció i establiment, i per eradicar-les.
 


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life