Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

Els treballs d’ampliació del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera permetran doblar la producció de la tortuga d’estany, arribant als 60 exemplars anuals

28-07-2014:CPM -

El projecte LIFE Potamo Fauna pretén recuperar aquesta espècie amenaçada al riu Ter a través de reforçaments poblacionals d’exemplars criats en captivitat

Garriguella, 24 de juliol de 2014,

 

El projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” incidirà en els propers quatre anys en la conservació i recuperació d’una espècie de fauna aquàtica greument amenaçada, la tortuga d’estany (Emys orbicularis) mitjançant alliberaments d’exemplars criats en captivitat. Els reforçaments poblacionals es realitzaran a l’espai xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) a partir de l’any que ve.

La producció d’exemplars joves de tortuga d’estany es portarà a terme al Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) de l’Associació d’Amics de la Tortuga de l’Albera, a Garriguella. Aquestes instal·lacions, però, presentaven diversos inconvenients i limitacions que comprometien la producció anual de juvenils. Per exemple, la depredació esporàdica per part de garses o fagines provocava cada any diverses pèrdues. Ara, per augmentar quantitativa i qualitativament la producció de tortugues d’estany, i també per millorar les condicions dels adults reproductors del centre, s’han portat a terme obres per ampliar i millorar les instal·lacions. El cost de les actuacions ha estat de 38.000 euros.

Els treballs han consistit en la creació de 10 recintes de 12 m2 de superfície cada un que tenen un estany interior de 2,5 m2 i 40 centímetres de profunditat màxima. També, s’han creat 21 recintes més, 13 de característiques semblants i 8 de més petits, pel manteniment i engreix dels juvenils de diferents edats. Els espais terrestres i aquàtics s’han adequat amb vegetació d’espècies autòctones i s’han decorat simulant els hàbitats naturals de l’espècie. Fins ara, els reproductors comptaven amb dos recintes de reproducció, separats segons el seu origen. Amb aquestes característiques, la producció de juvenils se situava al volant dels 25-30 exemplars anuals, i no era possible una separació dels exemplars en funció del seu grau de parentiu, com seria necessari per evitar futurs problemes de consanguinitat. Ara, però, amb les millores que permeten disposar de recintes independents, es podrà identificar amb detall la genealogia de tots els exemplars juvenils obtinguts i conservats en captivitat, informació que es tindrà en compte en el disseny de les futures operacions d’ampliació de l’estoc reproductor o la solta d’exemplars al medi natural. A més, aquesta ampliació permetrà doblar la producció d’exemplars de tortuga d’estany, arribant a curt termini als 50-60 exemplars anuals. Una vegada posats en llibertat, se’n farà un seguiment ja que tots estaran marcats amb un xip subcutani per facilitar la seva identificació individualitzada i el seu seguiment a llarg termini. També, en 10 exemplars, cada any, se’n farà un seguiment a través de tècniques de radiotraking per conèixer el seu hàbitat i la supervivència.

En el marc del projecte LIFE Potamo Fauna es preveuen alliberar un mínim de 150 exemplars, 50 cada any a partir del 2015 al riu Ter. La conca baixa del riu Ter és un dels últims enclavaments de la tortuga d’estany a Catalunya. Tot i així, la forta regressió observada durant els últims decennis, ha conduït l’espècie a una precària situació que no fa pensar en una recuperació espontània de la població residual que actualment ocupa fragmentàriament el LIC Riberes del Baix Ter. A través d’aquest projecte s’espera aconseguir l’establiment de dos nous nuclis estables de tortuga d’estany al Baix Ter.

El Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, a part d’altres quelonis, manté l’únic estoc captiu d’adults reproductors de tortuga d’estany, creat a partir dels pocs exemplars de la subespècie autòctona del nord-est de Catalunya que van ser recol·lectats durant la dècada dels anys 80 del segle XX a Sils i al Baix Ter.

LIFE Potamo Fauna s’ha iniciat aquest any i a part de la tortuga d’estany permetrà conservar altres espècies amenaçades com la nàiade allargada (Unio elongatulus), el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), els cargolets (Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i diversos amfibis. També es lluitarà contra diverses espècies exòtiques invasores i es realitzaran campanyes de sensibilització i divulgació sobre la fauna fluvial amenaçada.

El projecte en el seu conjunt té un pressupost d’1.900.262 euros, finançats el 50% per la Unió Europea. Al llarg dels quatre anys de duració (2014-2017) s’invertiran 124.761 euros (6,6% del pressupost) a les accions de recuperació de les poblacions de tortuga d’estany de la xarxa Natura 2000 gironina.

LIFE Potamo Fauna és executat i coordinat pel Consorci de l’Estany conjuntament amb el Consorci del Ter, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Forestal Catalana, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universitat del País Basc. També hi participen financerament la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Porqueres, el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i Aigües de Banyoles. 

Copia de 24072014_InauguracioCRT_CT (11).jpg
Copia de 24072014_InauguracioCRT_CT (13).jpg
Copia de 24072014_InauguracioCRT_CT (3).jpg


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life