Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

Inauguració i presentació del laboratori de cria de nàiades (musclos de riu)

09-06-2023:CAM -

El dimecres 16 de febrer s’han inaugurat i presentat al públic les intal·lacions del
laboratori de cria de nàiades (musclos de riu), un equipament co-finançat pel  PROJECTE ESTANY del Programa LIFE+ NATURA i l’ajut de la Diputació de Girona amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa. S’han mostrat les instal·lacions formades per aquaris, tancs i piscines exteriors on es mantindran peixos i nàiades de diferents espècies per tal d’aconseguir la reproducció i l’engreix dels juvenils d’aquestes espècies amenaçades.

Aquestes instal·lacions permetran desenvolupar un programa de cria en captivitat dels musclos de riu, unes espècies en perill de desaparició a l’estany de Banyoles. L’equipament ha estat concebut com a una instal•lació temporal que ha de romandre activa al llarg del projecte que durarà fins el 2013.

L’objectiu es posar en marxa el laboratori, és a dir, crear les instal•lacions per al manteniment de peixos hostes i d’exemplars adults de nàiade allargada (Unio elongatulus) durant la seva fase fèrtil, i assajar les tècniques i mètodes de cria en captivitat per a l’obtenció de juvenils, per finalment alliberar-los a l’Estany. Per a desenvolupar aquest projecte es compta amb el suport d’un expert del Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC de Madrid.

Les nàiades son uns bivalves d’aigua dolça, musclos de riu, que viuen mig enterrats en el sediment i s’alimenten filtrant les partícules de l’aigua. Són espècies bioindicadores d’ambients en bon estat, i la majoria estan protegides doncs estan en una situació vulnerable. A més, tenen un cicle vital molt curiós, doncs les larves de les nàiades per poder viure necessiten parasitar durant un temps un peix hoste. Cada espècie de nàiade té uns peixos hoste determinats. El canvi de la població de peixos de l’estany i la disminució de les espècies autòctones com el barb o la bagra, són les principals causes del declivi de les nàiades a l’Estany.

Procediment: Adequació de l’espai i les instal·lacions
La ubicació escollida per la construcció del laboratori ha estat la finca de Casa Nostra, en una parcel·la cedida per la Institució Magdalena Aulina, amb qui el Consorci de l’Estany té un conveni de col·laboració.
Per a la construcció del laboratori s’ha s’han utilitzat tres mòduls prefabricats, que han estat reutilitzats provinents d’un mòdul de l’escola bressol del municipi de Porqueres, i ha requerit alguns treballs de neteja i renovació d’elements obsolets.
El laboratori s'ha equipat amb aquaris de 120 litres, amb un armari d’aquaris petits i tancs de 500 litres, airejadors, filtres, i un sistema de circulació d'aigua per a la regeneració de l'aigua. Per a la neteja i manipulació del material es disposa també d’una pica amb una aixeta amb aigua potable i aigua de l’Estany i taules de treball.
També s’han construït uns 8 tancs de 2 x 2 x 1,2 metres de formigó per mantenir peixos i nàiades a l’exterior.
S’ha adequat un accés per entrar a la parcel·la on hi ha instal•lat el laboratori, de forma que queda un pas per a vehicles dissimulat i discret.
Actualment el laboratori ja manté en captivitat alguns exemplars de barb de muntanya, bagra, bavosa de riu i nàiade allargada. Es preveu que aquest any es pugui reproduir amb èxit aquesta espècie, i establir un mètode de cria a gran escala per als dos anys restants de projecte; de manera que ens permetrà alliberar al medi centenars d’exemplars de juvenils de nàiades, espècie catalogada en protecció especial i amb un estat de conservació molt delicat.

El treballs han estat realitzats per Excavacions Masdevall, COHER, Obres i projecte Pla de l’Estany, COIET i el personal tècnic del Consorci de l’Estany.

Aquesta actuació, una de les principals que es desenvoluparan per part del Consorci de l’Estany en els propers anys compta amb el suport de dues subvencions que han fet possible l’adequació del laboratori:

  • Subvencionat pel “PROJECTE ESTANY, Millora dels hábitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 a Banyoles: un projecte demostratiu” amb un pressupost de 110.800 euros. Aquesta subvenció prové de les diverses fonts de finançament  del projecte LIFE que a nivell general i pel període 2010-2013, són: el Consorci de l’Estany, els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, el programa LIFE de la Unió Europea, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Diputació de Girona, l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües de Banyoles
  • Subvencionat també pel “Projecte per la preservació i restauració dels hàbitats i espècies d’interès especial a l’Estany de Banyoles” desenvolupat durant l’any 2010 amb un pressupost de 31.381,54 euros finançats per La Diputació de Girona, el Consorci de l’Estany amb la col•laboració de l’Obra Social de La Caixa.
Copia de Inauguracio_laboratori_16022011 018.jpg

Els mitjans de comunicació van atendre als representats polítics,Salvador Ros i Reig, President del Consorci de l’Estany i Alcalde de Porqueres; Miquel Noguer i Planas, Vicepresident del Consorci de l’Estany i Alcalde de Banyoles i Jordi Bosch i Batlle, Director del Consorci de l’Estany i regidor de Medi Ambient i Festes de Banyoles, així com també a altres entitats representades com La Caixa, el Departament de d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Aigües de Banyoles, i la Institució Magdalena Aulina, i els tècnics del Consorci de l'Estany.

Copia de Inauguracio_laboratori_16022011 007.jpg

També va fer una explicació tècnica del laboratori de cria de nàiades el Dr. Rafael Araujo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), un expert nacional en musclos d'aigua dolça.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life