Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

- Inici de les obres de creació de les llacunes del Pla de Can Morgat a l'Estany de Banyoles (Juny 2006)

09-06-2023:CAM -

Consorci de l'Estany. Comencen les obres de creació de les llacunes de Can Morgat a l'estany de Banyoles.

L’Ajuntament de Porqueres juntament amb la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya van adquirir a mitjans del 2005 dues finques a l’entorn immediat del mas de Can Morgat de Porqueres, a uns 200 metres al Noroest de l’Estany de Banyoles. Aquests terrenys tenen un elevat potencial de restauració i recuperació d’hàbitats d’interès comunitari com poden ser els boscos de salzes i àlbers, i els prats humits mediterranis d’herbes altes i joncs. La Fundació Territori i Paisatge i el Consorci de l’Estany van signar un conveni el juny de 2005 per la cessió d’ús de la finca de Can Morgat, amb l’objecte de vetllar per la conservació i restauració, el manteniment i difusió de l’espai.

En el marc del projecte LIFE Natura de “Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i Banyoles”, concedit a l’Ajuntament de Banyoles i socis: Ajuntament de Porqueres, Consorci de l’Estany, Fundació Territori i Paisatge, Universitat de Girona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, es pretén la creació de llacunes temporànies i recuperació de boscos de ribera.

La superfície total de l’adquisició és de 202.365 m2, que es reparteixen entre 173.865 m2, que ha comprat la Fundació Territori i Paisatge, i 28.500 m2 l’Ajuntament de Porqueres. Es preveu la creació de dues noves llacunes:

- Can Morgat Nord, l’anomenada llacuna de l’Artiga: Tindrà un àmbit d’afectació de 15300 m2, una inundació permanent de 3640 m2 i una inundació temporal de 11960 m2. La fondària d’aquest nou estany serà d’aproximadament 1,5 metres en situació d’inundació màxima.

- Can Morgat Sud, anomenada llacuna de les Feixes d’en Margarit: Tindrà un àmbit d’afectació de 26500 m2, una inundació permanent de 9286 m2 i una inundació temporal de 16000 m2. La fondària d’aquest nou estany serà 2,0 metres en situació d’inundació màxima.

El mes de febrer de 2006 es van iniciar les obres a Can Morgat. Es van construir els bagants o punts de gestió de l’aigua i es va retirar una petita part del moviment de terres d’excavació. Les fortes pluges d’hivern i la conseqüent inundació de la zona van paralitzar els treballs impossibilitant els el pas de la maquinària. El 1 de juny de 2006, després del secatge natural dels camps, s’han reprès les obres de restauració.

Així doncs, s’han reiniciat les obres de creació de les dues noves llacunes al sector, que preveuen la naturalització dels marges de la riera de Can Morgat amb la potenciació del bosc de ribera en galeria, la reconversió de part dels camps de conreu en prats de dalla y cultius d’agricultura ecològica, i la senyalització d’un itinerari de natura amb la instal·lació d’un pont i un mirador.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life