Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i el Consorci de l'Estany treballen per la millora dels hàbitats d’interès a l’entorn de l’estany de Banyoles

02-02-2016:CPM -

El projecte Millora estructural de dos boscos de ponent de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles se centra en la millora estructural d’unes 5 hectàrees forestals: l’alzinar litoral amb roures de Can Morgat i la freixeneda de la font del Rector, boscos ubicats dins de l’Espai d’Interès Natural, Xarxa Natura 2000 i Conveni RAMSAR de l’Estany de Banyoles.

Aquesta actuació facilita l’accés al món laboral de sis persones del Centre Especial de Treball COIET. Sis persones en risc d’exclusió del Centre Especial de Treball COIET estant duent a terme els treballs de millora en aquest espai protegit. Les actuacions han suposat una inversió per part de l’entitat financera de 20.000 euros.

Una iniciativa que s’emmarca dins del conveni de col·laboració establert entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar els espais naturals de la demarcació de Girona, alhora que es fomenta la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

estany_banyoles_diputacio_girona_ddgi 001.jpg

Banyoles, 29 de gener de 2016.

El director de l'Àrea de Negoci de "la Caixa" al Pla de l’Estany, Jaume Morell; el vicepresident de la Diputació de Girona, alcalde de Banyoles i president del Consorci de l’Estany, Miquel Noguer, i l'alcalde de Porqueres i vicepresident del Consorci de l’Estany, Francesc Castañer, han presentat el divendres 29 de gener de 2016 els treballs de millora estructural de dos hàbitats forestals de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles.

Des de mitjan de gener, el Consorci de l'Estany, en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Obra Social “la Caixa” per a la millora dels espais naturals, ha iniciat els treballs del projecte que duu per títol Millora estructural de dos boscos de ponent de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles: alzinar litoral amb roures de Can Morgat i freixeneda de la font del Rector.

Gràcies a aquest acord, s’han pogut invertir 20.000 € en la millora d'hàbitats d'interès comunitari pròxims a l'estany, alhora que s’ha afavorit la inserció laboral de sis persones del COIET, el centre ocupacional especial de treball de referència al Pla de l'Estany.

L’àrea d’actuació

L’àrea d’actuació es divideix en dos sectors de pràcticament 5 hectàrees en total, dins del terme municipal de Porqueres, on es realitzaran accions de millora ambientals de l’hàbitat i accions encaminades a reduir el risc d’incendis.

El primer sector, l’alzinar amb roures de Can Morgat, té una superfície de 3,3 hectàrees i se situa al nord-oest de l’estany, a la vessant est del turó de Can Morgat. Es tracta d’una zona boscosa on hi ha molta presència de pi blanc (alguns peus amb risc de caiguda) que impedeixen el bon desenvolupament d’alzines i roures que hi creixen. En alguns punts s’ha desenvolupat molta quantitat de bardissa i plantes enfiladisses com l’arítjol que, en estius secs, presenten un elevat risc d’incendi. Aquesta àrea d’actuació és adjacent a la carretera de circumval·lació de l’estany i a un dels itineraris principals de la xarxa d’itineraris per l’espai natural de l’estany de Banyoles. Per aquest motiu, en alguns moments puntuals es restringeix el pas de vehicles a la zona.

El segon sector abasta un total d’1,5 hectàrees situades al sud-oest de l’estany, concretament entre l’església de Santa Maria de Porqueres i la font del Rector, i entre el camí de vianants i l’estany. Aquesta zona de bosc de ribera té un elevat potencial de desenvolupament d’hàbitats d’interès comunitari, però es troba en un estat alterat per la presència d’espècies invasores que requereix d’una actuació de restauració.

El projecte

L’objectiu principal del projecte és la millora de la qualitat de l’hàbitat de dos tipus singulars de bosc mediterrani de la banda de ponent de l’estany de Banyoles: l’alzinar litoral amb roures de Can Morgat i la freixeneda de la font del Rector.

El que es pretén amb aquestes actuacions és la millora estructural i de la qualitat en la composició específica, atès l’elevat interès que tenen els boscos de ribera i els alzinars humits dins de l’espai natural protegit, zona d’actuació del Consorci de l’Estany.

Ambdós boscos recullen espècies de fauna protegides per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) com per exemple el picot garser petit (Dendrocopos minor), l’escarabat escanyapolls (Lucanus cervus) o els cargols Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior, entre d’altres.

Actuacions concretes

En la zona boscosa d’alzinar amb roure es fa la tala selectiva i la retirada de la massa morta dels pins blancs (Pinus halepensis) que suposin un risc de caiguda a la carretera i un perill per als vianants, així com dels que impedeixin un bon desenvolupament del bosc mixt d’alzina amb roure. També es desbrossa selectivament el sotabosc i es trituraren les restes vegetals per tal de reduir el risc d’incendis.

En la zona de ribera i prats humits del sector de la font del Rector es farà una tala selectiva d’arbres amb baixa qualitat forestal com són els pollancres de plantació i plataners, que suposen un problema per als peus joves de freixes i salzes propis dels boscos de ribera. També es desbrossarà selectivament el sotabosc en punts on s’ha acumulat molta biomassa per tal d’afavorir els prats humits i les jonqueres. Finalment es retiraran els peus d’espècies ornamentals no volgudes i es tractaran i eliminaran els peus d’espècies invasores.

Bona part dels treballs es realitzen manualment a través del Centre Especial de Treball COIET, empresa pública integrada dins del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Un total de 6 persones participaran en el projecte.

estany_banyoles_diputacio_girona_ddgi 002.jpg


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life