Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Objectius del projecte

L’objectiu principal és realitzar una intervenció global per combatre, alentir i revertir el declivi d’espècies i hàbitats d’interès comunitari que estan provocant les espècies invasores a l’espai Xarxa Natura 2000 “Estany de Banyoles” mitjançant accions de control d’espècies invasores i reforços poblacionals d’espècies autòctones (Emys orbicularis, Barbus meridionalis y Unio elongatulus).

Altres objectius més específics són:

Control de la flora i fauna aquàtica de caràcter invasor. Posar en marxa un conjunt de protocols per a una lluita eficaç i sostenible contra les espècies exòtiques invasores dels següents grups biològics: peixos, rèptils (tortugues d’aigua) i plantes.
Recuperació directa de les poblacions de 4 espècies d’interès comunitari en situació crítica a l’espai ZEC: el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la nàiade allargada (Unio elongatulus), la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). S’alliberaran a l’Estany exemplars de tortuga d’estany i de nàiades provinents de la cria en captivitat, i de barb de muntanya procedent de poblacions de rius propers en millor estat de conservació. Per a aquesta recuperació es planificarà la creació d’un laboratori experimental de caire temporal per a la reproducció de nàiades.
Control de la flora exòtica i recuperació de la qualitat i/o extensió dels hàbitats de vegetació al·luvials i lacustres (Codis hàbitat: 3140, 3150, 7210*, 6420, 92A0, 91E0*, 3290: boscos de ribera, prats humits, mansegars, ambients temporanis,...).
Recuperació indirecta de poblacions de macroinvertebrats, amfibis y aus d’interès comunitari, sobretot a través de les accions de control d’espècies invasores.
Redacció i aprovació d’un Pla de gestió dels hàbitats i espècies.
Realització d’un projecte amb un clar valor demostratiu i pilot que resulti d’utilitat per a una gestió dels hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 en espais similars.
Divulgació a la població local i visitant en quant a la promoció dels valors de l’espai i la sensibilització a favor de la conservació del patrimoni natural.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life