Català | English | Español
logo consorci
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Projectes 2006

04-08-2010:CPM -

El Consorci de l'Estany ha participat en els següents projectes durant l'any 2006:

Projecte Cigonya Blanca. Aviari a Banyoles (Conveni entre la Fundació Territori i Paisatge i el Consorci de l’Estany)

Aprofitant el conveni de cessió d’uns terrenys de la finca de Casa Nostra, el Consorci de l’Estany s’ha afegit al projecte global de reintroducció de cigonya blanca a Catalunya amb l’ajut de la Fundació Territori i Paisatge. Durant el mes de maig s’ha construït l’aviari dins la finca “Casa Nostra”, als terrenys propietat del Consorci de l’Estany. Dos mesos després, concretament el dia 20 de juliol, han arribat 16 exemplars de cigonya blanca (polls nascuts el mateix any) procedents del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, que es mantindran dins l’aviari fins la primavera de 2008. Les cigonyes són alimentades amb els excedents de producció de Miquel Avícola, S.L. Aquesta aportació és totalment gratuïta per part de l’empresa col•laboradora del projecte, i són dos treballadors de l’Ajuntament de Banyoles que diàriament porten l’aliment a les cigonyes i s’encarreguen del seu manteniment. A més, per aquesta tasca, es compta amb la col•laboració de l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (Limnos). A l’acte d’acollida dels exemplars hi han assistit representants de la Fundació Territori i Paisatge, de l’institut Secular Operàries Parroquials-Magdalena Aulinan (antic propietari dels terrenys), de Miquel Avícola S.L. i del Consorci de l’Estany, i també un grup de nens del Casal d’estiu de Casa Nostra.
 

Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles

  •  Restauració de prats humits i jonqueres a l’entorn de l’estanyol de Montalt:

S’ha redactat el projecte per a la restauració dels terrenys adjacents a l’aviari per tal d’augmentar el grau d’inundació i potenciar hàbitats com les jonqueres i prats humits on les cigonyes trobaran aliment un cop alliberades. Paral•lelament a la recuperació d’hàbitats lacustres d’interès comunitari (protegits per la directiva europea 43/92 d’hàbitats) i la seva fauna associada, es pretén utilitzar les modificacions que es practicaran en el sistema artificial de reg i drenatge per tal de reduir els problemes d’inundació que es donen en èpoques de fortes pluges al Passeig Dalmau, Passeig Darder i la zona del camp de futbol.

  • Els Amaradors:

La nova llacuna situada a la zona dels Amaradors i Lió, al nord de l’Estany, en terrenys que són propietat de l’Ajuntament de Banyoles, ha estat la primera en construir-se. Aquesta llacuna és la més petita, ocupa una superfície de 1,7 ha i té una fondària màxima de 1,5 m. S’alimenta de les aigües que sorgeixen de l’estanyol de Ca n’Ordis i de l’antic estanyol de Lió, que hi arriben a través d’un nou canal construït per derivar l’aigua des de la riera de Lió fins a la llacuna. A mitjans del mes de desembre de 2005 es van començar les obres de creació de la llacuna i el mes de març de 2006 ja la trobem acabada i al 100% de la seva capacitat.

  • Pla de Can Morgat:

Les actuacions portades a terme en aquests terrenys propietat de la Fundació Territori i Paisatge i de l’Ajuntament de Porqueres, han consistit en la creació de llacunes poc profundes que tindran un règim d’inundació temporània. S’han creat 3 llacunes al pla de Can Morgat, que ocupen una superfície total inundable de 7,9 ha, repartides en 4 ha a la llacuna de l’Artiga, 1,8 ha a la de l’Aulina i 2,1 ha a la d’en Margarit. Un cop plenes tindran unes fondàries màximes al voltant dels dos metres. Les tres llacunes s’alimenten d’aigües sorgents del sistema hidrogeològic de l’Estany, que en condicions normals garanteix la disponibilitat d’aigua tot l’any.
Aquesta aigua prové de la riera de Can Morgat que és alimentada a través d’un pou artesià situat al nord de la finca del Pla de Can Morgat (conegut com pou de Ca n’Ordis). Els preparatius de les obres de la llacuna de l’Artiga han començat a principis del mes de febrer i han finalitzat el dia 14 de juny de 2006. S’ha procedit immediatament a omplir-la de manera que, tres setmanes després, el dia 3 de juliol, ja la trobem al 100% de la seva capacitat. Per altra banda, les obres de les llacunes de l’Aulina i d’en Margarit, que estan interconnectades, s’han iniciat el dia 12 de juliol de 2006 i el 29 de novembre s’ha fet un acte públic d’obertura de les comportes per començar a omplir-les, que ha representat la finalització del procés de creació de llacunes dins el projecte LIFE-Natura.
 

Amb aquestes llacunes s’han recuperat i potenciat hàbitats d’interès comunitari i zones de cria, refugi i alimentació de nombroses espècies d’amfibis i rèptils aquàtics; així com d’aus i peixos autòctons de l’Estany. Entre les espècies noves observades durant els primers mesos de funcionament s’hi troben cabussets, diferents limícoles (gamba verda, xivita, xivitona, camallargs i corriol petit) i ardèids (bernat pescaire i l’agró roig). A més s’hi ha trobat ja una gran diversitat 10 d’odonats. Cal destacar també la presència de senglars, cabirols i la llúdriga (un mamífer emblemàtic dels cursos d’aigua i zones humides que portava una cinquantena d’anys desaparegut de l’estany i el seu entorn).
 

Construcció de sèquies a la Punta Freixenet

2006. L’actuació portada a terme, dins el projecte Life, ha estat una prova pilot de recolonització i fixació del terreny amb plantes d’aiguamoll que permetin la recuperació dels ambients típics de la vora de l’Estany, hàbitats considerats d’interès comunitari per la normativa europea, i afavoreixin l’ordenació de l’indret sense afectar als residus confinats en el sòl.
Durant el mes de gener de 2006 s’han realitzat uns sondatges que han demostrat la presència d’un paquet de deixalles antigues. Al sector de la Punta Freixenet i zones properes és coneguda l’existència d’antics abocadors de deixalles de Banyoles i Porqueres. L’actuació ha consistit en construir un canal en forma de “L” d’uns 41 m de longitud amb una amplada de 2-3 m i una fondària de 20 cm respecte el nivell de terra, per tal de permetre l’entrada de les aigües de l’estany i crear un ambient fangós adequat per les plantes helofítiques, i alhora barrar el pas a aquells visitants que solen sortir de l’itinerari senyalitzat.
 

Estudi sistematitzat dels Odonats a Catalunya. Monitoratge a Banyoles

2006. El seguiment científic portat a terme el 2006 és el primer estudi de l’odonatofauna a l’espai, i ha servit per establir una base per a un catàleg complet dels odonats de l’Estany. S’ha detectat la presència de tres espècies d’alt interès que són molt rares a Catalunya, entre elles Selyiothemis nigra i Libellula fulva, dues espècies que segons UICN es troben en situació Vulnerable a Catalunya. També s’ha constatat la presència d’Oxygastra curtisii, un dels pocs insectes protegits a Catalunya i considerada espècie En Perill a l’Estat Espanyol segons “El Libro Rojo de los Invertebrados de Espanya (Verdú & Galante, 2006)”.
Aquest seguiment, que ha de tenir una continuïtat durant els propers anys per tal de permetre detectar canvis en els hàbitats de l’Estany i el seu entorn, l’han realitzat investigadors especialistes de l’associació Oxygastra. Aquesta associació és una secció dins la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) que s’encarrega de l’estudi d’aquest grup d’insectes a Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer i contribuir a la seva conservació.
Els punts de mostreig s’han situat al sector nord de l’Estany, entre la nova llacuna dels Amaradors i la torre d’arribada del rem. En total s’hi ha inclòs sis seccions lineals i quatre punts estàtics de comptatge sobre l’aigua.
 

Els ratpenats de l’estany de Banyoles. Catàleg d’espècies i de refugis 2006

2006. L’associació Galanthus de Girona, ha portat a terme l’estudi de ratpenats a l’Estany de Banyoles, amb l’objectiu de catalogar les espècies presents i divulgar i apropar a la població la realitat d’aquests animals. Aquest estudi ha estat finançat per l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci de l’Estany.
Amb l’objectiu principal d’esbossar un primer catàleg de l’Estany i els seus entorns, s’han realitzat diferents actuacions: inspecció de refugis potencials, penjada de caixes-niu per a quiròpters forestals, enregistrament d’ultrasons a camp obert, captures en refugis coneguts i anàlisi de restes d’egagròpiles d’òliba recol•lectades dins l’àrea d’estudi.
S’han instal•lat un total de 40 caixes en 9 estacions repartides en diversos ambients als municipis de Banyoles i Porqueres i s’han establert 15 punts de mostreig on es realitzen enregistraments a camp obert mitjançant detectors d’ultrasons. El catàleg resultant està compost per un total de 9 espècies de les tres famílies presents al continent, totes incloses en l’annex IV de la Directiva Hàbitats (CE 92/43).
 

Captura científica de tortugues d’aigua

Durant els mesos de setembre i octubre de 2006 s’ha portat a terme una captura científica de tortugues d’aigua. S’ha realitzat el trampeig en diversos punts de l’estany amb l’ajut i col·laboració de Carles Feo i Dani Boix, biòlegs i naturalistes. L’objectiu ha estat capturar tortugues tant exòtiques com autòctones, per fer un marcatge que permeti fer el seguiment de les autòctones al seu hàbitat natural, un cop alliberades i retenir les al·lòctones al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Garriguella. S’han capturat i alliberat dos exemplars de Mauremis leprosa (tortuga de rierol) i diversos exemplars de Trachemys scripta elegans (tortuga de Florida).

Millora d’un tram del Camí de Goma al sector dels Amaradors de l’Estany de Banyoles

2006. El sector dels Amaradors, on s’han desenvolupat les accions de creació i restauració d’aiguamolls i boscos de ribera ha experimentat recentment canvis en l’ordenació dels fluxos de persones. La modificació més important va ser la creació, el setembre de 2005, del camí nou dels Amaradors i Lió, que va deixar obsolet l’antic camí de Goma. Les actuacions han consistit en: 

  • Condicionament i millora del tram més occidental del camí de goma que porta al visitant a un punt d’observació de la nova llacuna dels Amaradors i de l’Estany i permet accedir a dues palanques sobre l’aigua.
  • Restauració i millora de les dues palanques existents que actuen com a miradors i punts de pesca esportiva.
  • Eliminació del tram més oriental del camí de goma amb llaurat i descompactació del terreny.
  • Naturalització del tram final de la riera gran de Lió amb la retirada d’un tub de formigó i condicionament dels marges del rec per a la recuperació de la vegetació de bosc de ribera.

Arranjament d’un tram del camí pedestre del Bosc de Can Morgat

El camí pedestre del bosc de Can Morgat forma part de l’itinerari peatonal que dóna la volta a l’Estany i té un elevat interès paisatgístic i per a l’observació de la vegetació. Es pot observar vegetació hidròfila, com canyissars i mansegars, i formacions arbrades típiques del bosc de ribera, constituïdes per freixes, salzes, així com de l’alzinar amb roures, considerats hàbitats d’interès comunitari. Durant el mes de novembre de 2006 s’han portat a terme els treballs d’arranjament del camí de Can Morgat (tercera fase). Té una llargada de 258 m lineals i unes amplades que oscil•len entre 1 i 3 m. Els treballs han consistit en condicionar 84 m lineals, amb l’anivellat del ferm i un acabat fi amb sauló. També s’ha instal•lat un tub de desguàs de les aigües de la carretera de circumval•lació i s’han eliminat els passos perpendiculars al camí principal, petits corriols forestals que connectaven amb la carretera o amb l’Estany. Part de l’actuació ha estat subvencionada per la Fundació Territori i Paisatge.
 

Millores de camins al Pla de Can Morgat

2006. El mes d’octubre 2006 s’ha instal·lat un pont i s’han millorat marges degradats i accessos a peu al sector del Pla de Can Morgat, per tal d’ordenar l’afluència de visitants a la zona de les noves llacunes. Per altra banda, està prevista la construcció d’un aguait per a l’observació de la llacuna d’en Margarit, per al qual s’han hagut de preparar el terreny i els accessos. Una altra actuació en aquesta zona ha estat l’arranjament i l’adequació del pas de la pista forestal que travessa la riera de Can Morgat al costat dels camps de Cal Ferrer, per tal de millorar la comunicació amb la llacuna de l’Aulina i els camins que porten cap al Puig Clarà, el Frigolet i la carretera de Mieres.

Creació del camí pedestre de l’Hort del Castell de Porqueres

S’ha condicionat el camí de l’Hort del Castell i s’han arranjat trams pre-existents amb
criteris de conservació de l’entorn. Les obres realitzades han consistit en la creació d’un traçat de camí pedestre de 325 m lineals amb una amplada de 2m, que dóna accés al visitant a través del bosc de ribera i els aiguamolls dels terrenys coneguts com a l’Hort del Castell de Porqueres, al costat de la riera dels Tenyers.
Per altra banda, s’han eliminat tots els altres passos oberts, s’ha descompactat el sòl i s’ha aportat terra vegetal per a la sembra d’un prat natural. També s’han retirat petits acopis de runes i deixalles acumulats a la zona mitjançant mètodes mecànics.
 

Instal•lació de tres palanques i un mirador al Paratge del Parc Coromina i la Punta Freixenet

2006. Aquesta zona es troba a la banda de ponent de l’Estany, als sectors de la Font del Rector, Punta Freixenet i Paratge Coromina. Les actuacions portades a terme a la zona durant el 2006 han estat: la instal•lació de 3 palanques de fusta de pi de Flandes per tal de permetre als visitant i pescadors acostar-se a la vora de l’aigua, de manera que es pugui observar el paisatge i els ambients litorals, i practicar la pesca sense la destrucció dels mansegars (hàbitat protegit a l’Espai Natural de l’Estany) i canyissars del litoral. Per altra banda també s’ha instal·lat un nou mirador a la punta Freixenet, amb una rampa de fusta que en facilita l’accés, en substitució de l’actual. Aquesta actuació ha permès millorar una instal•lació obsoleta i aconseguir també una millor ordenació del sector.

Millores al Paratge dels Desmais

La Font del Ferro està situada a l’extrem sud-oest de l’Estany de Banyoles, al paratge dels Desmais. Les actuacions realitzades han estat la instal·lació d’una nova estructura per a la font i el condicionament de l’entorn immediat. La nova font pretén imitar l’antiga, tot substituint els elements de pedra per uns altres de planxa d’acer tipus “Corten”. S’ha col·locat el sortidor en un punt més elevat, per tal d’evitar la inundació permanent que patia. La nova Font de Ferro ha estat dissenyada per l’escultor Jordi Gratacòs, “Soco”. A més de canviar la font s’han instal·lat nous elements de mobiliari urbà, s’ha arranjat el camí i s’han plantat més espècies autòctones. Tots aquests treballs s’han desenvolupat durant el mes de març de 2006.
Paral·lelament s’ha realitzat un estudi per analitzar l’estat dels arbres que hi ha en aquest emblemàtic indret, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les nombroses persones que hi solen passejar. A partir de les dades obtingudes s’ha realitzat una poda i tala d’alguns exemplars que es trobaven morts o en mal estat i amb un elevat risc de caiguda.
 

Senyalització de les zones de restauració, d’ordenació i d’ús públic

Durant l’any 2006 s’han instal.lat a l’entorn de l’Estany una sèrie de senyalitzacions a les principals zones d’actuació del Projecte LIFE. Es pretén informar a la població de les actuacions de millora que es realitzen i de les zones que es troben en restauració i que requereixen un respecte especial, això com l’ordenació dels usos sobre el terreny, i agrair la seva col·laboració i respecte cap a l’entorn.
 

Redacció de la memòria valorada “Adequació d’ús públic de l’accés a la Platja d’Espolla “

El Consorci de l’Estany ha participat en la redacció de la memòria valorada “Adequació d’ús públic de l’accés a la Platja d’Espolla” amb la qual l’Ajuntament de Fontcoberta es va acollir als ajuts als espais naturals protegits de Catalunya (Ordre MAH/126/2006, per al finançament d’actuacions als espais naturals). Les principals actuacions realitzades han estat: l’arranjament d’un tram de camí; la instal·lació d’un mirador passera destinada a donar al visitant un punt d’observació de l’estanyol quan aquest està omplert d’aigua; la construcció d’una tanca delimitadora del camí pels vehicles i la col·locació de la senyalització adequada de l’espai. El Consorci de l’Estany també ha donat assessorament i suport a l’execució de l’obra.
 

Life Potamo Fauna

Projecte Life Nature

Visita virtual 360º
Galeria d'imatges
Notícies
Publicacions
Activitats del Consorci de l'Estany
Recerca bibliogràfica

Canals de vídeo
Canal YouTube del Projecte Estany Canal Vimeo del Projecte Estany

Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life