Català | English | Español
logo consorci
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Projectes 2005

30-07-2010:CPM - El Consorci de l'Estany ha participat en els següents projectes durant l'any 2005:

Manteniment i millora dels camins d’accés a l’entorn de l’Estany

camiestany.jpg

2005 – L’adequació dels camins en diferents punts de l’Estany és una necessitat continuada a l’espai per causa de l’elevada presència de visitants a l’entorn. S’utilitzaran materials en punts concrets o fins i tot el llaurat i plantació d’arbres o arbusts autòctons per a l’eliminació d’antics camins o camins no volguts. També s’instal·larà senyalització vertical i es substituirà la malmesa. Aquesta proposta de manteniment i millora es valora en 4.640,00 € (subvencionat per la Diputació de Girona).

Arranjament de l’entrada al bosc de Can Morgat (fase 1)

can_morgat.jpg

Bosc de can Morgat

2005 – L’objectiu és delimitar i adequar un dels accessos al bosc de Can Morgat per tal de separar físicament l’accés dels visitants i el dels altres tipus d’usuaris (ciclistes, cavalls...). Per a l’adequació del ferm, situat just per sota el Mas de Can Morgat a tocar la carretera de circumval·lació de l’Estany, s’utilitzarà subbase i es farà un acabat amb sauló. També es delimitarà l’entrada mitjançant una tanca perimetral i es restauraran amb plantes autòctones els diferents accessos a eliminar. La proposta d’arranjament es valora en 6.950,00 € (subvencionat per la Diputació de Girona).

Creació d’un tram de camí pedestre al Sector Amaradors-Lió de l’Estany

000011.jpg

Amaradors

Setembre-desembre 2005 – El fet de tractar-se d’una zona altament freqüentada, està prevista la creació d’un nou camí al sector per tal de desviar els visitants cap a una nova ruta o itinerari. Les obres previstes més importants que s’han de realitzar contemplen, entre altres, la creació d’un traçat del camí pedestre, l’arranjament de trams de camins existents, la col·locació d’una passera-pont per creuar el rec de Lió, la col·locació de puntals de fusta i travessers i, la creació d’unes escales a l’accés a la carretera de circumval·lació de l’Estany. També està previst eliminar tots els passos oberts, descompactar el sòl i aportar-hi terra vegetal per donar un suport per la sembra d’un prat natural. Aquestes actuacions es realitzaran sempre tenint en compte la conservació de la natura. L’actuació es valora en 29.926,84 € (subvencionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya).

Arranjament de l’accés als estanyols de Can Cisó i Nou de Can Cisó

000003.jpg

Can Cis� i Estany Nou

2005 – Es tracta d’una zona altament freqüentada per la visita d’aquests elements singulars del patrimoni. Per tal d’ordenar i arranjar la zona, que permeti la visita planificada i que presenti una qualitat en la vegetació, camins i infraestructures, s’adequarà el ferm amb subbase i acabat amb sauló, i es construirà un espai com a aparcament de bicicletes. Aquesta actuació també es centrarà en l’eliminació d’arbres i arbustos exòtics seguint les directrius que s’estan duent a la resta de l’entron de l’Estany. Per altra banda, també es retiraran filats i tanques vegetals de cupressàcies que, si es considera oportú, seran substituïdes per arbres o arbustos autòctons i del bosc de ribera. La proposta es valora en 5.220,00 € (subvencionat per la Diputació de Girona).

Restauració vegetal a l’extrem nord-est del litoral de l’Estany

000010.jpg

Zona d'arribada

2005 - L’actuació consisteix en el restabliment del substrat edàfic en espais de la zona d’arribada, situats entre la riba de l’Estany i la carretera de circumval·lació. En aquests espais, durant el Campionat del Món de Rem 2004, s’hi van instal·lar graderies provisionals i s’hi van implantar accessos temporals necessaris per al desenvolupament de l’esmentat esdeveniment. Per tal de retornar l’espai a la situació inicial es preveu la retirada dels volums d’àrids aportats i la restitució per terres vegetals en el seu lloc fins assolir una morfologia suau del terreny, on es potenciarà un mosaic de prats i boscos de ribera, ambdós hàbitats d’elevat valor ecològic i paisatgístic. Alhora, es preveu regular l’accés al sector, amb l’eliminació d’accessos no desitjats i la delimitació correcta dels espais visitables i els destinats a la recuperació de comunitats vegetals. El conjunt de tasques es valora en 18.130,00 € (subvencionat per la Diputació de Girona).

Life Potamo Fauna

Projecte Life Nature

Visita virtual 360º
Galeria d'imatges
Notícies
Publicacions
Activitats del Consorci de l'Estany
Recerca bibliogràfica

Canals de vídeo
Canal YouTube del Projecte Estany Canal Vimeo del Projecte Estany

Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life