Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Resultats esperats

Resultats esperats

El principal resultat que s’espera amb aquest projecte és la recuperació de les poblacions locals de quatre espècies d’interès comunitari de fauna aquàtica (Unio elongatulus, Emys orbicularis, Mauremys leprosa y Barbus meridionalis), que actualment es troben al límit de l’extinció en el LIC de l’Estany de Banyoles i el seu entorn. Per altra banda, es persegueix una millora general dels hàbitats riberencs (Codis 7210*, 6420, 92A0, 91E0* y 3290) i dels hàbitats de vegetació submergida (Codis 3150 y 3140).

També s’espera que les actuacions afavoreixin una recuperació global de la biodiversitat aquàtica de la zona, sobretot de nombroses espècies de macroinvertebrats i amfibis afectats negativament per les poblacions de peixos exòtics, entre les quals diverses espècies d’interès europeu, avui ja molt poc abundants (Oxygastra curtisii, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Pelobates cultripes, Bufo calamita y Hyla meridionalis).
 

La creació d’un laboratori per a la reproducció de nàiade Unio elongatulus que permetrà a curt termini adquirir el coneixement necessari per a plantejar futures intervencions de millora d’aquestes poblacions a l’Estany, a més d’iniciar el reforç poblacional d’aquesta espècies molt amenaçada a la zona.
 

La redacció de protocols, Plans de gestió i fitxes tècniques que siguin una referència clara per aquest espai natural i altres espais amb problemàtiques semblants a nivell europeu. Aquests documents es difondran a través de la pàgina web del Consorci de l’Estany. Una altra fita destacable és l’augment de la sensibilització pública respecte el greu problema ambiental que suposen les espècies invasores, així com la consolidació del respecte per els valors naturals de l’Estany, mitjançant diverses accions de sensibilització i divulgació. 
 Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life