Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

S'alliberen els primers exemplars de barb de muntanya per repoblar l'estanyol del Vilar

09-06-2023:CPM -

El Consorci de l’Estany ha alliberat els primers exemplars de barb de muntanya i de bagra a l’estanyol del Vilar en el marc del PROJECTE ESTANY. Procedeixen d’altres punts de la conca fluvial i serviran per reforçar les poblacions d’aquesta espècie de la que en queden molt pocs exemplars a la zona.

Pesques_Terri_10052011 (38).JPG

Bagra alliberada a l'estanyol del Vilar procedent del riu Terri.

El barb de muntanya és una espècie endèmica que s’ha vist afectada per l’augment d’espècies exòtiques invasores. Per aquest fet, la seva presència s’ha reduït a petites poblacions que es concentren bàsicament en dos rierols de la zona lacustre. Així doncs era necessari reforçar les seves poblacions, sobretot a l’Estany de Banyoles, mitjançant exemplars provinents d'altres punts de la conca fluvial.

Els objectius concrets definits en el Projecte Estany pel que fa al barb de muntanya (Barbus meridionalis) són el restabliment d’una població viable de l’espècie a l’Estany, així com també a altres masses d’aigua menors del seu entorn d’on ha desaparegut, com és el cas de l’Estanyol del Vilar. Això comportarà que l’àrea d’ocupació de l’espècie en aquest espai natural passarà de 5 a 115Ha. D’altra banda s’espera un augment d’un 1000% de la població total de l’espècie a la conca lacustre, que passaria dels aproximadament 1.000 exemplars adults que actualment l’ocupen a un mínim de 10.000 quan s’estableixi a l’Estany i nous sectors del seu entorn.

Malgrat que no són l’objectiu directe d’aquest projecte, altres espècies autòctones de peixos de l’Estany probablement també se’n veuran beneficiades indirectament. En el cas de la bagra (Squalius laietanus). A més, es planificaran i executaran repoblaments de forma paral•lela als de barb de muntanya, seguint les mateixes pautes estipulades en aquest protocol.
En aquest projecte s’ha optat per aplicar un principi de prudència general, a fi d’evitar una eventual contaminació de les poblacions de la conca del Ter amb estocs provinents d’altres conques, per això tots els exemplars de ciprínids autòctons que s’alliberin a l’Estany de Banyoles hauran de ser extrets de les poblacions de la conca del Ter, i preferentment de les situades aigües avall de la presa del Pasteral. S’exclouen per tant, les poblacions del Fluvià i la Muga, malgrat que algunes -com és el cas de les poblacions del riu Ser-  són molt properes a l’Estany.

D’acord amb la situació actual de la conca lacustre de Banyoles, i tenint en compte criteris hidrològics, de connectivitat ecològica, o altres com ara l’existència de pesca esportiva o bé l’estat actual del poblament de peixos, l’Estanyol del Vilar i la bassa del Parc de la Draga van ser escollits per a assajar prèviament les repoblacions de barb de muntanya que més endavant s’executaran a gran escala a l’Estany de Banyoles.
 

S’ha previst que durant aquest 2011 s’alliberin 1.000 exemplars de barb de muntanya a l’estanyol del Vilar, 500 a la bassa de la Draga i 4.000 exemplars a l’Estany de Banyoles, aquests últims previstos per la tardor. Aquestes quantitats s’incrementaran pel que fa a l’Estany de Banyoles fins a 7.000 exemplars que es preveuen alliberar l’any 2012 i 2013.

Abans d’iniciar les campanyes de reforços poblacionals, és imprescindible el control de la fauna aquàtica exòtica invasora. En aquest sentit durant el mes d’abril del 2011 es van dur a terme exitosament sengles campanyes intensives de control de peixos exòtics a l’Estanyol del Vilar i la bassa de la Draga. Al Vilar es varen extreure 435 individus de perca americana, 233 individus de carpa i 176 individus de peix sol. S’ha estimat que un cop finalitzades aquestes operacions de control, a l’Estanyol van romandre-hi menys del 3% de les respectives poblacions inicials. Totes aquestes operacions compten amb el suport i el consens de l’Associació de Pescadors Esportius del Pla de l’Estany.
 

En definitiva, totes aquestes accions pretenen el restabliment d'una població viable i estable  de Barbus meridionalis, una de les poques poblacions lacustres per a aquesta espècie, i que el consegüent augment poblacional associat, garanteixi la conservació a llarg terme d'aquesta espècie a l’Estany de Banyoles.

Banyoles, 6 de juny de 2011
 

Pesques_Terri_10052011 (28).JPG
Alliberament de peixos a l'estanyol del Vilat. Juny 2011.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life