Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

S'han iniciat les campanyes de captura i control d'espècies exòtiques invasores de peixos a l'Estany de Banyoles

09-06-2023:CAM -

El 21 d'octubre s'ha convocat a la presentació de l’inici de les campanyes de control d’espècies de peixos exòtics invasors, en el marc del PROJECTE ESTANY del Programa LIFE+ NATURA. A la presentació on van ser convocats tots els mitjans de comunició hi van intervenir:

  • Salvador Ros i Reig, President del Consorci de l’Estany i Alcalde de Porqueres.
  • Miquel Noguer i Planas, Vicepresident del Consorci de l’Estany i Alcalde de Banyoles.
  •  Josep Escorihuela i Mestre, Cap de l’Àrea de Pesca Continental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
  • Miquel Campos i Llach, Coordinador tècnic del PROJECTE ESTANY
  • Quim Pou i Rovira, Tècnic especialista en peixos del PROJECTE ESTANY
Copia de Presentació_campanya_pesca_premsa_21102010 (23).JPG

Des de finals d’estiu, tècnics del Consorci de l’Estany estan duent a terme els treballs de captura i pesca d’espècies de peixos exòtics invasors. La introducció d’espècies exòtiques -originàries d’altres parts del món- constitueix una amenaça de primer ordre per a la conservació de la biodiversitat. En el cas de l’Estany de Banyoles, la introducció de peixos exòtics s’ha identificat com la causa principal de la forta regressió que han sofert les poblacions de peixos autòctons, i també d’altres organismes aquàtics que originalment poblaven aquest llac, com ara les nàiades o musclos de riu. Avui, més del 99% dels peixos de l’estany, tant si es mesura en termes de biomassa com de nombre d’exemplars, són espècies exòtiques.

A través del PROJECTE ESTANY, un programa LIFE+ NATURA que es portarà terme entre els anys 2010 - 2013, el Consorci de l’Estany pretén controlar les poblacions d’espècies exòtiques invasores i reforçar les poblacions d’algunes de les espècies autòctones, ara en perill d’extinció. Els treballs de captura que s’han iniciat s’emmarquen en l’acció C.1. Campanyes de control de les espècies íctiques exòtiques del PROJECTE ESTANY.
L’objectiu principal d’aquest treball és fer disminuir i controlar el conjunt de les espècies introduïdes, exceptuant espècies de petita talla (gambúsia i llopet de riu italià), les quals queden clarament fora de l’abast de qualsevol programa de control generalitzat. Això donarà opció a la recuperació espontània de les poblacions de les espècies íctiques autòctones, recuperació que més endavant s’afavorirà mitjançant repoblaments amb exemplars d’aquestes espècies provinents de la mateixa conca hidrogràfica.

Aquestes captures pel control de peixos es realitzen a través de campanyes intensives que combinen diferents tècniques de pesca:

  • Pesca elèctrica: La base d’aquesta tècnica és l’ús de l’electricitat per a “adormir” els peixos i poder-los capturar amb facilitat. Permet obtenir mostres copioses del medi natural i alhora permet de tornar-los a alliberar al medi, sempre que sigui pertinent, ja que els peixos es recuperen bé. En el cas de l’Estany de Banyoles s’apliquen dues modalitats
  •           Pesca amb embarcació s’utilitza per efectuar les captures al llarg dels marges vegetats del litoral de l’estany i dels estanyols més grans. Fins al moment s’ha dut a terme una campanya de marcatge amb la finalitat de fer un seguiment de les activitats dels peixos.
  •           Pesca a peu (amb equips de motxilla o cable extensible) s’utilitzarà només a les zones dels recs i rieres per a fer prospeccions puntuals d’aquests ambients els quals, per les seves característiques, no permeten treballar amb embarcació.
  • Tresmalls: grans xarxes de tres malles amb la central de llum més petita que les dues exteriors. Els peixos queden “embossats” i no poden escapar. S’han col•locat xarxes a diferents profunditats i sectors de l’estany (tant al litoral com en zones obertes). És una tècnica poc selectiva que garanteix un major espectre de captures, tant pel que fa a espècies com pel que fa a talles. Per aquest motiu i pel fet que ocasiona greus lesions i/o suposa la mort de la major part de les captures és una tècnica que només s’utilitzarà en una primera fase del projecte, quan les poblacions dels peixos autòctons encara no hagin començat a recuperar-se. Fins ara, ja s’han dut a terme 4 campanyes.
  • Trampes: a diferents punts de l’estany i d’altres zones del seu entorn, es situaran trampes de grans dimensions. A la primavera es situaran a l’entrada dels petits recs i rieres que connecten amb l’estany per dur a terme un control puntual i efectiu sobre poblacions de certes espècies, com ara la carpa, amb forta tendència a penetrar-hi. Aquesta tècnica no comporta la mort de les captures, de manera que es podran retornar al medi les captures d’espècies autòctones. Per aquest motiu, es podrà utilitzar al llarg de tot el projecte, i també un cop aquest hagi finalitzat, a fi de programar un control a llarg termini i permanent de baixa intensitat.

L’execució d’aquestes campanyes de captura està coordinada pel tècnic especialista en peixos de l’Oficina Tècnica del LIFE i l’execució va a càrrec d’aquest mateix juntament amb el tècnic i dos treballadors de camp.

Per a dur a terme les campanyes s’ha hagut de redactar un protocol d’actuació, contractar i formar el personal tècnic, comprar material i adquirir els equips necessaris.
Fins al moment de les més de 4000 captures obtingudes, les espècies més abundants en nombre d’individus son el peix sol, el blackbass, la perca, la carpa i la sandra, en aquest mateix ordre, totes exòtiques. Els peixos exòtics pescats són sacrificats, amb l’excepció dels capturats en una campanya inicial de marcatge, els quals han estat retornats a l’estany, així com d’una proporció de carpes i de blackbass que estan essent traslladats per Forestal Catalana a zones de pesca controlades per a la pràctica de la pesca esportiva, tal i com establia el permís de captura emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge  de la Generalitat de Catalunya.

El destí dels peixos morts és diferent segons la seva talla: els petits es reutilitzen per a l’alimentació de les cigonyes blanques que formen part del programa de reintroducció d’aquest ocell a la comarca. També se’n portaran a centre de recuperació de fauna salvatge amenaçada. Els exemplars de gran talla es dipositen en plantes de compostatge de residus orgànics per a l’obtenció de compost.
 

Copia de Presentació_campanya_pesca_premsa_21102010 (72).JPG


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life