Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

Un nou mapa de la vegetació aquàtica i del fons de l’Estany(30/6/10)

09-06-2023:CAM -

Aquesta setmana el Consorci de l’Estany ha començat els estudis que permetran elaborar una cartografia de la vegetació aquàtica i un mapa batimètric del fons de l’Estany mitjançant tècniques d’ecosondatge i hidroacústica d’ alta resolució.

El treball forma part del estudis de seguiment científic del projecte Estany (projecte LIFE+ “Millora dels hàbitats i espècies de la xarxa natura 2000 a Banyoles: un projecte demostratiu”) que preveu la recuperació de la fauna autòctona mitjançant el desgastament i control de part de la població d’espècies piscícoles exòtiques invasores.

L’objectiu principal d’aquest estudi és disposar d’un coneixement inicial de l’ocupació de la vegetació submergida de l’estany i veure quina és la seva evolució abans i després de les actuacions destinades al desgast de les poblacions de peixos exòtics. És probable que l’actuació sobre els peixos de l’Estany pugui provocar canvis en les xarxes tròfiques (xarxa d’alimentació) i l’estat ecològic de l’Estany, i cal poder valorar quin és el seu efecte sobre les comunitats d’algues del fons de l’Estany.
Més concretament, l’estudi permetrà fer una fotografia digital inicial de l’alçada i cobertura de la vegetació del fons de l’Estany, on hi viuen diverses espècies d’asprelles (algues de la família de les carofícies), la Najas marina, espigues d’aigua i la jonca litoral entre altres. A la vegada en el mateix estudi es recullen dades per tal de poder elaborar un nom mapa batimètric (mapa topogràfic del fons) més precís i s’aportaran dades de densitat, i distribució horitzontal i vertical dels peixos. Tota la informació s’incorporarà en un sistema d’informació geogràfica que disposarà d’un conjunt de capes digitals d’informació. Aquest mateix estudi es repetirà abans de finalitzar el projecte Estany (2013) per tal d’analitzar els canvis del poblament d’algues i peixos des de l’inici del projecte al seu final. 

L’empresa Aquason a través del seu responsable, el biòleg Patrick Schneider, és l’encarregada d’aquest treball, una empresa que disposa de l’equipament necessari i d’experiència en aquest tipus de treball en altres estanys i rius. El cost total de l’estudi és de 16.229,60.-€.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life