Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Consorci de l'Estany

logosdef.JPG

El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntari i de naturalesa administrativa.

Immediatament a l’atorgament de la subvenció del Projecte LIFE Natura (LIFE03 NAT/E/000067)i degut a les bones relacions i col·laboració estreta entre els Ajuntaments de Porqueres i de Banyoles, així com una voluntat decidida d’altres administracions supramunicipals, com la Diputació de Girona, per a impulsar l’Espai Natural de l’Estany, van fer possible la creació d’aquest Consorci de l’Estany el dia 30 d’abril de 2004.

Mitjançant acord del Consell Plenari de data 05 de juliol de 2006, es va aprovar la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual cosa es varen haver de modificar els Estatuts del Consorci de l’Estany quedant definitivament aprovats en data 17 de maig de 2007.

En data 07 de novembre de 2018, el Consell Plenari del Consorci de l'Estany va aprobar una nova modificació dels seus Estatuts on s'incloïa la incorporació de l'Ajuntament de Fontcoberta al Consorci així com l'adscripció del Consorci de l'Estany a l'Ajuntament de Banyoles tal i com estableix l'art 124 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic de les administracions publiques quedant definitivament aprovats en data 14 de juny de 2019.

El Consorci de l’Estany té per objecte la preservació i la revalorització del patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de Banyoles i Porqueres.

L’àmbit d’actuació del Consorci abasta l’àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i Clot d’Espolla que corresponen als termes municipals de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta.

La seu del Consorci de l’Estany està situada a l’edifici del Centre d’Interpretació de la Conca Lacustre – Museu Darder, Plaça dels Estudis, núm. 2 del municipi de Banyoles.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life