Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

Es publica al BOE el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

12-06-2023:CPM -
Recentment s'ha aprovat el Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el llistat i Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
L'objecte d'aquest Reial decret és la regulació del Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i de la Llista d'espècies exòtiques amb Potencial Invasor i en concret, establir:

a. Les característiques, continguts, criteris i procediments d'inclusió o exclusió d'espècies en el Catàleg i la Llista.

b. Les mesures necessàries per prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i per al seu control i possible eradicació.

c. Les característiques i el contingut de les Estratègies de gestió, control i possible eradicació de les espècies exòtiques invasores.

En el Catàleg, d'acord al'article 61.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, s'inclouen les espècies exòtiques per a les quals existeixi informació científica i tècnica que indiqui que constitueixen una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, l'agronomia o per als recursos econòmics associats a l'ús del patrimoni natural. Les espècies que integren el Catàleg d'espècies exòtiques invasores són les que apareixen indicades en l'annex I.
Podeu descarregar el Reial Decret, aquí.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life